Завідувач секції

Шищук Володимир Дмитрович

 

 

Народився 8 листопада 1956 року. Закінчив у 1979 р. за спеціальністю «Лікувальна справа» та почав працювати лікарем-інтерном у Сумській обласній лікарні. З 1980-1982 рр. працював на посаді виїзного лікаря на станції швидкої медичної допомоги. З 1982 року – лікар-травматолог у 1 Сумській міській лікарні. З 1985 по 1987 рр. навчався у клінічній ординатурі з травматології і ортопедії у Харківському науково-дослідному інституті ім. М.І. Ситенко. У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківського інституту ортопедії та травматології імені М.І. Сітенка та тему «Місце стержневої зовнішньої фіксації (СЗФ) у лікуванні переломів плечової кістки». Нагороджений бронзовою медаллю ВДНХ СРСР за розробку стрижневих апаратів. У 2002 році отримав вчене звання доцента кафедри анестезіології та реаніматології. У 2011 році захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету на тему «Пошкодження опорно-рухової системи у постраждалих з політравмою внаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах сільської місцевості (травмогенез, особливості клінічного перебігу травматичного процесу, принципи надання медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах)» за спеціальністю 14.01.21 – «Травматологія та ортопедія». 12 лютого 2012 року Шищуку В.Д. присвоєно вчене звання професора. Володимир Дмитрович має стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації 20 років та 37 років лікувальної діяльності. Проводить заняття з курсу «Ортопедія і травматологія» іноземною мовою для студентів-іноземців. Займається науковими дослідженнями в області ортопедії, травматології, застосовує результати досліджень у практичній діяльності під час оперативних втручання. Прикладні дослідження спрямовані на вирішення проблем лікування дорожньо-транспортної політравми опорно-рухової системи, що була отримана в умовах сільської місцевості. Це знайшло широке впровадження в роботі ортопедо-травматологічних лікарень та відділень Сумської області. Володимир Дмитрович керує виконанням науково-дослідної роботи кафедри ортопедії, травматології та НС Медичного інституту Сумського державного університету «Пошкодження опорно-рухової системи у постраждалих з політравмою в умовах сільської місцевості» (реєстраційний номер 0110U004616). Є науковим керівником дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук – Бабича Володимира Андрійович та Томин Любові Василівни. Результати наукової діяльності викладені у численних наукових працях. Володимир Дмитрович має понад 300 наукових публікацій. За останні 10 років опублікував 4 наукові монографії, 11 навчальних посібників. Має два винаходи та два патенти. Індекс цитування в базі даних Google Scholar – 4. Шищук В.Д. є керівником клініки травматології та ортопедії медичного інституту СумДУ. Член вченої ради Медичного інституту та член апробаційної ради по попередній експертизі дисертаційних робіт медичного інституту Сумського державного університету. Член асоціації ортопедів-травматологів України, член правління ортопедів-травматологів України. Член організаційного комітету науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів «Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини» (2009-2016 рр.). Голова журі конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Ортопедія та травматологія» протягом 2009-2016 років. Голова атестаційної комісії з атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків із спеціальності «Ортопедія та травматологія» медичного інституту Сумського державного університету (наказ МОЗ від 10.04.2013 р. № 291 Про проведення атестації лікарів-інтернів та провізорів-інтернів на визначення знань та практичних навиків у 2013/2014 навчальному році) Учасник міжнародних конференції з проблем ортопедії і травматології (Україна-Польща, Україна-Німеччина, Україна-Росія). Розробник програми Вступного іспиту до клінічної ортопедії. Розробник навчального плану підготовки до олімпіад з дисципліни "Травматологія і ортопедія". Розробник пакету документів на підготовку госпрозрахункової теми "Навчально-тренувальний центр з підготовки немедичних працівників".