Курс анестезіології та ІТ

3 листопада 2016 року відбулася видатна подія.

Вперше в історії медичного інституту СумДУ відбулося засідання студентського наукового гуртка

з курсу анестезіології та інтенсивної терапії.

 

Загальне керівництво та всебічне сприяння роботі гуртка здійснює доктор медичних наук, професор Шищук Володимир Дмитрович. 

Очолив та організовує поточну роботу гуртка науковий керівник, кандидат медичних наук Сауляк Сергій Володимирович.

Ідея та мета створення гуртка  – формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів, популяризації та розповсюдження наукових знань у студентському середовищі, поглиблена підготовка лікарняних і наукових кадрів в медичній галузі, зокрема в анестезіології, сприяння роботі вищого навчального закладу по покращенню якості підготовки спеціалістів, залучення студентської молоді до наукової діяльності на ранніх етапах навчання в медичному інституті СумДУ.

Студенти-учасники гуртка протягом року матимуть можливість розкрити свої здібності в науково-дослідній діяльності, прийняти участь в обговоренні клінічних випадків, прослухати тематичні лекції, утвердитися у виборі своєї спеціальності, поповнити свої знання з багатьох розділів практичної і теоретичної медицини, оволодіння практичними навичками з анестезіології та реаніматології.

На першому організаційному засіданні членів студентського наукового гуртка були присутні 12 студентів, з числа яких було обрано старосту гуртка – Подзігун Вікторію (ЛС- 204) та секретаря гуртка – Гурьєн Марію (ЛС – 208).  Обговорено план подальшої роботи гуртка на 2016 – 2017 н.р., вирішені організаційні питання, проведений семінар-дискусія на тему «Загальні питання сучасної анестезіології», виконана значна практична робота у відділенні реанімації та в операційних. Уже на першому зібранні студенти мали змогу спробувати свої сили у виконанні окремих практичних навичок лікаря-анестезіолога при проведенні внутрішньовенної багатокомпонентної загальної анестезії з ШВЛ, а саме: розрахування доз препаратів, черговості та часу їх введень, техніку проведення інтубації трахеї, контроль показників апарату ШВЛ та стану пацієнта, екстубацію трахеї.

Наступне засідання гуртка відбудеться 30 листопада 2016 року о 18.00 год.

Теми наступного заняття:

  1. Обговорення та затвердження тем наукових досліджень студентів.
  2. Обговорення наказу МОН України від 21.02.2012 № 202 «Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук».
  3. Інтубація трахеї: техніка проведення, ускладнення, протипоказання.

Необхідними умовами для заняття в гуртку є наявність бажання та настрою, медичного халату, хірургічного костюму, шапочки, маски, змінного взуття.

Запрошуються студенти всіх курсів!