Головна

Кафедра ортопедії і травматології

 

Завідувач кафедри - д.мед. наук, професор Шищук Володимир Дмитрович

 

Склад кафедри: 1 професор, 2 доценти, 6 асистентів, 8 сумісників, 3 лаборанти. З них докторів медичних наук - 1, кандидатів медичних наук - 7, лікарів вищої категорії - 5 

Напрям підготовки фахівців:

Спеціальність 7.11.04.04.«Лікувальна справа»

На кафедрі навчаються:

студенти 4-го курсу - дисципліни «Офтальмологія».

студенти 5-го курсу - дисципліни «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Дитяча хірургія».

лікарі-інтерни, аспіранти за фахом «Травматологія та ортопедія»

клінічні ординатори за фахом  «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Офтальмологія»