Головна

Секція ортопедії і травматології

з курсом анестезіології та інтенсивної терапії 

 д.мед. наук, професор Шищук Володимир Дмитрович

 

 

Напрям підготовки фахівців:

Спеціальність 7.11.04.04.«Лікувальна справа»

На кафедрі навчаються:

студенти 5-го курсу - дисципліни «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», 

лікарі-інтерни, аспіранти за фахом «Травматологія та ортопедія»,

клінічні ординатори за фахом  «Травматологія та ортопедія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія».